abctaxi.eu


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy Komu Meno / Obchodné meno: Adresa: IČO: telefón: e-mail: Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby: Číslo objednávky*: Dátum objednania*: Dátum prijatia*: Meno / Obchodné meno*: Adresa kupujúceho*: Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*: na bankový účet / IBAN /: SK šekom na adresu: Dátum*: Podpis kupujúceho: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *povinný údaj


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky